Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten

Ik ben geregistreerd Malva Therapeut en lid van de BVMT, beroepsvereniging voor Malva Therapeuten. Mijn lidmaatschapsnummer is104

Zie ook; www.BVMT.nl

Let op: de behandelingen bij praktijk Innerbelief worden Niet vergoed door de zorgverzekeraars. Ik ben in het bezit van een HBO Medische Basiskennis diploma. Dit is echter voor de zorgverzekeraars niet voldoende. Hun eis is HBO Plato niveau. Ik heb ervoor gekozen niet nogmaals die opleiding te volgen, mede omdat er gesproken wordt over afschaffing van aanvullende verzekeringen, danwel het afschaffen van vergoeding voor alternatieve therapieën. De kwaliteit van mijn behandelingen is daardoor echter niet minder.

Eventuele onvrede en klachten kunt u melden bij de therapeut, de beroepsvereniging BVMT of bij het SCAG.

AVG - UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.
 Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. (Indien mogelijk) • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ • de kosten van het consult


Hoewel de Algemene verordening gegevensbescherming 2018 (AVG) zeer complex is en lastig te doorgronden, heeft InnerBelief zo goed mogelijk aan deze richtlijnen voldaan.

Met het voldoen aan en handhaven van deze richtlijn geeft InnerBelief aan dat privacy hoog staat aangeschreven en ook is gewaarborgd.