6. sep, 2016

Ga de overtuiging te lijf met de positieve tegenhanger!

Een affirmatie is een zeer goede en simpele tool om negatieve overtuigingen om te buigen. Het geeft je ook de mogelijkheid om snel bij een emotie te komen, waardoor je die emotie kunt verwerken en jezelf van de positieve tegenhanger kunt overtuigen.


Wat is een affirmatie nou eigenlijk precies?


Het woord “Affirmatie” betekent; bevestiging/bekrachtiging

Het is een positief zinnetje dat je zo vaak herhaalt dat je het op den duur zelf gaat geloven. Je bekrachtigt het dus constant waardoor het zich in je leven gaat manifesteren.

Dat betekent dus ook dat veel mensen onbewust aan het affirmeren zijn in negatieve zin. Zinnen zoals; ik ben niet goed, ik doe het toch niet goed, ik ben lelijk, ik kan het toch niet, het komt nooit meer goed, niemand houdt van mij, en ga zo maar door…

Als je dat maar vaak genoeg doet, dan is de overtuiging geboren, en overtuigingen zijn lastig om te buigen, maar zeker niet onmogelijk.


Het mooie hiervan is, dat het tevens bewijst, dat je jezelf kunt ‘herprogrammeren’ in de tegenovergestelde richting.


Hoe doe je dat nou, dat affirmeren?


Allereerst; Ga ervan uit dat je geboren bent zonder oordelen, overtuigingen en ervaringen. Je was al compleet! Alles wat je nu ervaart is je aangeleerd door anderen of door ervaringen. Je kunt je ervaringen natuurlijk niet terugdraaien, maar wel hoe je erover denkt of hoe je ermee omgaat.


*Schrijf op wat zou jij anders zou willen zien, of zou willen veranderen, en bedenk de positieve tegenhanger ervan. Neem hiervoor rustig de tijd en let vooral op de juiste formulering.

Bijvoorbeeld; Je vindt jezelf een kluns omdat alles telkens verkeerd gaat. Je overtuiging is dan; ‘Ik ben een kluns’, of ‘bij mij gaat alles verkeerd!’


Je affirmatie zou dannietmoeten zijn;Alles gaat precies zoals ik dat wil, want in wezen heb je dat juist gekregen. Je hebt ergens een negatieve gedachte gehad en je trekt dat aan wat je uitzendt, dus; dat dingen verkeerd gaan! In wezen is je gedachtegang dus (onbewust) ergens negatief geweest. Ik zou dan bijvoorbeeld affirmeren;Mijn leven is geweldig!OfIk heb positieve gedachten!


*Er zijn natuurlijk meer regels verbonden aan de zinnen die je gebruikt; Het woordje; ‘geen’ of ‘niet’ of een ziekte is uit den boze. Daarmee geef je het een negatieve klank en het onderbewustzijn kent geen onderscheid tussen goed en kwaad. Dus gebruik geen zinnen als; Ik wil geen pijn meer hebben. Maar bijvoorbeeld wel;Ik ben volkomen gezond!Richt je dus op wat je wèl wilt hebben i.p.v. wat je nìet wilt hebben.


*Gebruik zinnen in de voltooid tegenwoordige tijd en zie het voor je alsof het al is gemanifesteerd.


*Maak je niet druk als je niet kunt visualiseren, richt je dan gewoon volledig op de affirmatie. Keep it simple!


* Ga je affirmatie dan ‘uiten’


Je kunt affirmaties zeggen terwijl je in de spiegel naar jezelf kijkt, je kunt ze denken, je kunt ze inspreken en beluisteren op je mp3 speler, je kunt ze zelfs vele malen achter elkaar schrijven op een papiertje. Belangrijk is dat je het vaak zegt/denkt/schrijft. De kracht van de herhaling is hierin de sleutel. Probeer ook zoveel mogelijk passie in je affirmatie te leggen, probeer het te voelen, maar ga je niet druk maken als je dat niet lukt.

Doe dat meerdere malen per dag een tiental keer of eenmaal per dag zo’n vijftig keer. Dat lijkt erg veel maar je hebt dan wel snel effect. Het kan zelfs nog vaker maar als het te heftig voor je wordt, verminder dan.

Als je een paar keer per dag in de spiegel kijkt en tegen jezelf zegt dat je van jezelf houdt dan heeft dat zeker effect, alleen kan het wat langer duren. Je hebt dan namelijk een grotere kans om je denken erbij te betrekken m.a.g. dat je jezelf misschien wel probeert te overtuigen dat het niet zo is, of redenen gaat zoeken waarom je het niet waard bent om van te houden. Je denken dient juist helemaal uitgeschakeld te worden. Je moet het gaan VOELEN!

Blijf dus herhalen en herhalen en voel maar wat het met je doet!!


Soms voel je enorme weerstand bij een bepaalde affirmatie. De overtuiging is dan zo diep geworteld dat je niet kunt geloven wat je affirmeert. Blijf dan vooral doorzetten! Dat zijn de affirmaties die je het meeste kunnen brengen. Je komt dan op een gegeven moment misschien wel bij een emotie terecht. Als je die emotie durft toe te laten en vooral niet uitgebreid uit gaat pluizen, dan kan het een kwestie van minuten zijn dat je door die emotie komt en de blokkade is opgeruimd. Het affirmeren zal dan een stuk gemakkelijker gaan.

Je mag dan vooral trots op jezelf zijn!


Je kunt er ook voor kiezen om je naam in je affirmatie te gebruiken of de affirmatie in de tweede en/of derde persoon te maken. Voel voor jezelf wat voor jou het meeste effect heeft. Bijvoorbeeld;


1. Ik ben lief!

2. Je roepnaam…., is lief!

3. ik,…je roepnaam….,ben lief!

4. Zij,….je roepnaam…., is lief!


De tweede optie (in de derde persoon) geeft het gevoel alsof je het over een ander hebt, je zou de affirmatie, waar je weerstand bij voelt, dan makkelijker kunnen accepteren. Uiteindelijk kun je overstappen op de eerste optie.

Voor het beste effect zou je alle vier mogelijkheden kunnen gebruiken.

Doe vooral wat voor jou het prettigst voelt!


Korte pakkende affirmaties;

Ik ben lief!Veel mensen met een negatief zelfbeeld hebben moeite met deze affirmatie. Ga deze maar affirmeren en voel de emotie die het je brengt. Die emotie mag er zijn en mag doorleefd worden en laat de emotie dan los. Het is een emotie, het is niet wie jij bent. Jij bent niet je emotie!

Ik vergeef!Ook dit is een belangrijke affirmatie want wie vergeef je eigenlijk? Hoe vaker je de woorden hoort hoe eerder je beseft dat je eigenlijk jezelf aan het vergeven bent. Verander het dan gerust in; Ik vergeef mezelf! Ook deze kan veel emotie teweeg brengen. Je mag jezelf vergeven, je bent het waard!


Ik ben in balans!

Ik houd van mezelf!

Ik ben gelukkig!

Ik ben trots op mezelf!

Ik ben dankbaar!

Ik ben beschermd!

Ik ben veilig!


Je zou kunnen affirmeren dat je een prachtig huis hebt of een goedbetaalde baan maar als je er eerst voor zorgt dat je van je zelf kunt houden en gelukkig bent, dan zul je merken dat je dat prachtige huis misschien helemaal niet nodig hebt en dat je blij bent met wat je al hebt. Als je zelf in een positieve vibe komt dan komt alles wat je nodig hebt vanzelf wel aanwaaien. Dus deze affirmatie is zeker op zijn plaats;

Ik vertrouw erop dat het leven precies goed is zoals het is!